پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان :پایان نامه بررسی عوامل موثر در افزایش  خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران  زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان سزپل ذهاب در  سال تحصیلی 90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

خلاقیت و نوآوری ، ضرورت استمرار زندگی فعال است . انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی ، نیازمند نوآوری و ابتکار است ، تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضا کند و زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی های خویش را فراهم سازد . جامعه انسانس برای زنده ماندن و گریز از مرگ دستیابی به تحول و نو آوری نیاز دارد . در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های فشرده جوامع گوناگون برای دستیابی به جدید ترین فناوری و منابع قدرت هستیم افراد تیز هوش خلاق و صاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا به مشابه گرانبهاترین سرمایه از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند . ( غلام پور ، 1389 ، ص 2 )

در چنین عصری باید برای اداره سازمان های گوناگون اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و آموزشی به نو آوری و نوجویی و نوخواهی و بهره گیری از دست آوریهای اخلاقی ، علمی و فنی بشر همت گذاشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در این سازمانها هموار کرد با توجه به این امر باید مدیران متفکر و خلاق را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید . مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های به ویژه در دستگاه آموزش و پرورش زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیتهای معلمان و دانش آموزان فراهم آورند . نهادهای آموزش و پرورش در عین ضرورت یک نماد بسیار ظزیف و تحصصی با پیچیدگی های بسیار است از جمله مسائلی مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد خلاقیت و تاثیرات مختلف آن برای ابعاد رشد و پیشرفت جامعه می باشد . ( حق شناس ، 1387 ، ص 68 )

از ویژگی های مهم انسان ، قدرت اندیشه او و عالی ترین جلوه های اندیشه انسانی تفکر خلاق است قدرتی که تاکنون با آن تصمیم گرفته و توانسته است به حال مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نائل شود دنیای امروز نیازمند زنان و مردان خلاق است که به رشد و ارتقای در تمام زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برسد . ( همان منبع ، ص 69)

بیان مسئله :

امروزه هنر و علم مدیریت را ظریفترین ، دشوارترین و پرثمرترین کارهای آدمی می دانند و به عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت معاصر و از جمله عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جوامع کنونی به حساب می آورند در قرن حاضر اهیمت و ثمر بخشی این دانش بشری تا آن اندازه است که بعضی از صاحب نظران قرن بیستم را عصر مدیریت و دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علم مدیریت را یکی از مهمترین و پیچیده ترین رشته های علوم انسانی  به شمار می اورند زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول نظریه ها و سبک ها مدیریت و واحد مهارتهای انسانی ، ادراکی ، و فنی می توان چهره سازمانی اداری ، صنعتی ، بازرگانی و آموزشی را دگرگون ساخت ، ازمنابع طبیعی ، سزمایه ، فناوری و نیروی انسانی حداکثر بهره برداری با برنامه ریزی و سازماندهی در هر یک از سازمان های مختلف نظم و هماهنگی ایجاد کرد و تحقق اهداف دستگاه های متفاوت را ممکن می ساخت . اهمیت و نقش مدیریت در کشورما از وسعت زیاد و موقعیت جغرافیایی و آب و هوای نسبتاً مناسب و منابع سرشار از طبیعی و نیروی انسانی بالقوه برخوردارندو هم اکنون در حال بازسازی و نوسازی است بیشاز پیش احساس می گردد ، از بین انواع مدیریت بر سازمانها آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمانها ، انسانی است و نقش در زسالت آنها از یک سو تبدیل انسانهای خام و انسانهای صنعتگر ، خلاق ، خودآگاه و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است .(صافی، 1377 ، ص 54 ) .

اگر سازمان های دیگر جامعه در ایفای وظایف رسالت خود کوتاهی کنند به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه ی آن مستقیما عاید گروه یا سازمانی است که با آن سرو کار دارند . اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند و یا در فرایند یادگیری – یاددهی ، وقفه ای به وجود آورند ، خاصل کارشان در ابعاد اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی متوجه خواهد شد و توسعه و یا افت و انحطاط آن سهم موثری خواهد داشت بنابراین مدیریت در دستگاه آموزش و پرورش از سطح مدرسه تا وزارت خانه نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمی تواند بدون داشتن مدیران شایسته ، خلاق و انگیزه و دلسوزانه به اهداف خود برسد ، سرنایه گذاری در مورد ترتیب مدیران رده های مختلف به ویژه مدیران مدارس در ابعاد کمی و کیفی بهترین و سودمند ترین نوع سرمایه گذاری است و تهیه و تصویب را برای طرخ های مناسب در زمنیه جذب ترتیب و تامین آنان از اقدامات اساسی و بنیادی است و باید مورد توجه قرار گیرد . سازمان های آموزشی وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلااقیت و نوآوری و استفاده از استعدادها و توانایی های افراد به عنوان مهم به عهده دارند ، که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است . ( همان منبع ، ص 55 ) .

عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران چیست ؟

 

اهیمت و ضرورت تحقیق :

نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی محسوسی و حیاتی است . این نیاز به ویژه در نظامهای آموزش و پرورش اهمیت دارد . زیرا آموزش و پرورش نقش مهمی از لحاظ گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد ورهبری و مدیریت اثر بخش لازمه تهیه و اجرای برنامه های آموزش و پرورش نتیجه بخش و کیفی است در نیم قرن اخیر به شیوه های مدیریت در رهبری در نظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است طزح نظرات و اندیشه های جدید و متفاوت از سوی صاحبنظران رشته های مدیریت و آموزش و پرورش از سوی دیگر ، ضرورت و اهیمت تحول و دگرگونی تکنولوژی و مدیریت آموزش را به مرور به گردانندگان نظام های آموزشی آشکار کرده است امروزه تقریباً در همه نظامهای آموزش و پرورش نگرش مثبتی نسبت به امر آموزش و باز آموزی معلمان و مدیران آموزشی و مدیریت ملاحظه می شود بنابراین زمان آن فرا رسیده است که مسئله مدیریت و رهبری در نظام آموزشی مورد توجه بیشتری واقع شود و نسبت به ترتیب و بازآموزی افرادی که مسئولیت اداره آموزشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش را بر عهده دارند اقدامات موثری به عمل آید . ( علاقه بند ، 1382 ، ص 4-3 ) .

امروزه میزان اهیمت خلااقیت به دسترسی برای جوامع بشری روش گردیده است و در برابر دنیا هم بسیار زیاد از مطالعات را به خود اختصاص داده است . اندیشمندان علوم رفتاری و تربیتی به این نتیجه رسیده اند که به جای پرورش حافظه در واقع باید میزان خلاقیت را پرورش دهند . پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط خلاقیت با سن ، جنس ، و تحصیلات هم نشان دهنده این است که خلاقیت در جوامع امروزی امری امکان پذیر است پدیده خلاقیت و نوآوری مثل دیگر خصیصه های انسانی در آحاد نوع بشر یافت می شود و بسیاری از عوامل هستند که عامل خلاقیت را آشکار می سازد از جمله این ابعاد شخصیت انسان است ، شخصیت هرکسی در واقع همان نحوه رفتار و سلوک او در موقعیتهای مختلف است .

 

مزایا و معایب عدم اجرا :

انجام چنین تحقیقاتی ضرورت دارد زیرا با انجام تحقیقات وسیع در رابطه با خلاقیت مدیران آموزشی و عواملی که می تواند باعث افزایش این خلاقیت در آنها شود می توانیم بسیاری از مشکلاتی را که در راه رسیدن به مدیریت آموزشی خلاق داریم حل کنیم و همیشه برای ارائه دادن راه حل در مشکلاتبهتر است که اول مسئله مورد نظر به صورت کامل تعریف و شناخته شود پس با شناخت بهتر ما می توانیم راه حل های بهتری را به مدیران برای رفع مشکلاتشان ارائه دهیم و مسلما بدون انجام تحقیق و پژوهش هیچ گاه ما نمی توانیم به کمبودها و مشکلاتی که درراه مدیریت آموزشی خود داریم پی ببریم انجام پژوهش یکی از راه های است که باعث می شود ما بتوانیم مشکل عدوم وجود خلاقیت در مدیران آموزشی را بررسی کرده و نتایج را برای حل مشکلات در اختیار آنها قرار دهیم که بدون انجام پژوهش این فعالیتها امکان پذیر نمی باشد .

 

اهداف تحقیق :

هدف کلی: بررسی عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرسشتان سزپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

امید است با شناسایی صحیح میزان علل و عوامل موثر بر خلاقیت که یقیناً تاثیر گذار در امر آموزش و پرورش خواهد بود گامی اساسی و صحیح برداشته شود .

این تحقیق یک هدف اساسی دارد که در واقع برای آن انجام گرفته است و آن عبارت است از بررسی و میزان خلاقیت مدیران و عوامل موثر بر آن

علاوه بر اهداف فوق این تحقیق اهداف جانبی دیگرنظیر دستیابی به راهکارهای مناسب و منطقی جهت افزایش میزان خلاقیت مدیران

تفاوت میان میزان خلاقیت مدیران در مقطع متوسطه

ارائه پیشنهادی در خصوص خلاقیت مدیران به دست اندکاران برنامه برای مدیران جهت بهبود در امر آموزش و پرورش می باشد

اهداف جزئی :

1 – بررسی تاثیر میزان رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها

2 – بررسی سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنان

3 – بررسی تاثیر وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران

4 – بررسی میزان مهارتهای مدیران در استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها

5 – بررسی تاثیر میزان اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنان

6 – بررسی تاثیر میزان هوش و خلاقیت مدیران

7 – بررسی تاثیر سن و میزان خلاقیت مدیران

8 – بررسی تاثیر جنسیت بر میزان خلاقیت مدیران

9 – بررسی تاثیر انگیزه بر میزان خلاقیت مدیران

 

سوالات :

1 –  آیا بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟

2 – آیا بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد ؟

3 – آیا بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد؟

4 – آیا بین مهارت های مدیران در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟

5 – آیا بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

6 – آیا بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

7 – آیا بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد؟

8 – آیا خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است؟

9 – آیا بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .؟

 

فرضیات :

1 – بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد

2 – بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد

3 – بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد

4 – بین مهارت های مدیران  در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد

5 – بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد

6 – بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد

7 – بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد

8 – خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است

9 – بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .

رضایت شغلی : به عاملی گفته می شود كه با افزایش كارایی فرد موجب احساس رضایت فرد از شغلش می شود. رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل است.(در این تحقیق نمره ای كه آزمودنی در آزمون استاندارد فیلد رودث رضایت شغلی به دست می آورد).

 

 

 

تعریف مفهومی خلاقیت:

خلاقیت عبارت است از توانایی فرد در ارائه راه ‌حل ‌های ابتکاری و غیر متعادل در برابر مسائل.(شریفی،1380،ص90)

 

تعاریف عملیاتی:

خلاقیت : در این تحقیق برای سنجش خلاقیت از پرسش نامه سنجش خلاقیت (cree ) كه توسط تی ، جی ، ترسون و جی ، جی ، میلین جه تهیه شده است .

الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی نمره بالاتر از میانگین نمونه کسب کند.

ب) خلاقیت پایین: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی پایین تر از میانگین نمونه کسب کند

سن : منظور از سن در این پژوهش همان سن تقویمی ( سن شناس نامه ای است كه میانگین سن دانشجویان تقریباً 35سال است .

تعریف عملیاتی عزت نفس:

نمره ای که آزمودنی در آزمون  استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت بدست آورند.

تعریف عملیاتی هوش :

در این تحقیق توسط آزمون هوش وکسلر مورد سنجش قرار می گیرد .

سنوات خدمت : در قانون ادارات به تعداد سالهای خدمت یک فرد در یک سازمان گفته می‌شود.

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

امکانات آموزشی : ابزار و وسایل ، نیروی كار ماهر و سایر موارد مورد نیاز در امر آموزش اعم از لوازمات اصلی یا امكانات جانبی و كمكی در امر آموزش امكانات آموزشی نامیده می‌شود.

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

انگیزه : مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود.(اینترنت 1)

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

متغیر تعدیل كننده : متغیر كیفی یا كمی است كه جهت یا میزان رابطه ای میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد.(بیابانگرد ،1385،ص 42)

كه در این تحقیق متغیر تعدیل كننده عبارت است از جنسیت (مدیران مرد و زن)

متغیر كنترل : متغیری است كه محقق اثر آن را كنترل نموده،آن را خنثی می كند.

در این تحقیق متغیر كنترل عبارت است از مقطع تحصیلی (همان منبع،ص 42)

متغیر مزاحم : متغیری که در محقق نمی تواند آن را کنترل کند . متغیر مزاحم : شرایط اقتصادی اجتماعی است .

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com