دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی

عنوان : Nonlinear Viscoelastic Analysis of Thick Walled Cylindrical
Composite Pipes

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Nonlinear Viscoelastic Analysis of Thick Walled Cylindrical
Composite Pipes

R.M. Guedes
INEGI – Mecânica Experimental e Novos Materiais, Faculdade de Engenharia,
Universidade do Porto, Rua Dr. Roberto Frias s/n, 4200-465 Porto, Portugal
ABSTRACT
This paper analyzes the effect of the polymer matrix non-viscoelastic behaviour in the
mechanical behaviour of thick multilayered cylinders. The original contribution of this
work is to provide novel approximate analytical solutions to compute the timedependent
internal stress state throughout the pipe thickness within the framework of
nonlinear viscoelasticity theory. The structures considered are thick, multilayered
anisotropic infinitive long cylinders subjected to axisymmetric mechanical loading.
Under such conditions there is an exact elastic solution which naturally satisfies
equilibrium, strain-displacement, compatibility and boundary conditions for the stated
constitutive equations and loading. Due to the continuous stress variations throughout
the cylinder thickness, the proposed nonlinear viscoelastic solution assumes the
averaged stress state to calculate the nonlinear elastic and viscoelastic factors in each
3
layer. Furthermore the solution is obtained assuming that the creep strains, within each
layer, are constant through the thickness. The proposed algorithm converges to the exact
solution when the number of layers is artificially increased. For the linear viscoelastic
case the proposed solution proved to match the exact known solution for isotropic
viscoelastic materials. Finally several invented cases are run to illustrate the importance
of the viscoelasticity phenomenon on the internal stress field throughout thick laminated
cylinders.
KEYWORDS: Polymer–matrix composites (PMCs); Creep; Elasticity; Analytical
modelling; Durability.
INTRODUCTION
The hollow cylinders or cylinders are very common structural elements, used in many
applications including trusses, hoses, piping systems and drive shafts. The effort to
improve oil production riser performance lead to the possible use of risers made of
polymer matrix composites to bring the oil to surface platforms in the offshore
exploration at waster depth of 2 km or more. Consequently the increasing use of
polymer matrix composites in civil engineering applications has renewed interest in
problems of stress analysis of cylindrical laminated composite structures.
Many analytical works about stress analysis of composite cylindrical shells have been
done during the past years. This is related with the increase use of composite shells in
many applications, such as civil engineering structures and aeronautical industry. The
4
static behaviour of thin shell panels has been investigated by using two-dimensional
shell theories based on the Love-Kirchhoff hypotheses. Chandrashekhara and Kumar [1]
presented and assessed these shell theories. The laminated shell theories provide an
accurate solution for thin-walled cylinders but for thick-walled cylinders elasticity
solutions are required for an accurate determination of the three-dimensional stress
states.

تعداد صفحه : 41

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی:

چکیده :

این مقاله تجزیه وتحلیل اثر ماتریس رفتار ویسکوالاستیک را در رفتار مکانیکی سیلندر چند لایه ضخیم لایه ضخیم انجام داده است. قسمت اصلی در این کار این است که تا ارائه راه حل های تقریبی تحلیلی برای محاسبه وابسته به زمان را در تنشهای داخل در سراسر ضخامت سیلندر در چارچوب تئوری ویسکوالاستیسه غیر خطی را ارائه دهد. سازه در نظر گرفته شده ضخیم و چندلایه بوده و در طول سیلندر ناهمسانگرد بوده و در معرض بازگذاری متقارن مکانیکی قرار دارد. در چنین شرایطی راه حل الاستیک دقیق آن وجود دارد که به طور طبیعی تعادل، فشار، جابجایی و سازگاری را با شرایط مرزی توسط معادلات شاختاری و بارگذاری ارضاء می کند. با توجه به تغییرات تنش مداوم در طول ضخامت سیلندر پیشنهاد راه حل های ویسکوالاستیک غیر خطی با متوسط تنش برای محاسبه عوامل الاستیک و ویسکو الاستیک غیر خطی در هر لایه است. علاوه براین راه حل با فرض بدست آمده گونه های خزش در هرلایه از طریق ضخامت ثابت بدست می آید. این الگوریتم همگرا و دقیق زمان به عنوان راه حل است که تعداد لایه های مصنوعی افزایش یافته باشد. برای ویسکوالاستیک خطی راه حل پیشنهادی ثابت برای مطابقت با راه حل های دقیق شناخته شده برای مواد ویسکوالاستیک ایزوتروپیک 1 ارائه شده است. در نهایت چند مورد نوآوری در حال اجرا برای نشان دادن اهمیت این پدیده کشش ویسکو در زمینه تنشهای داخل در طول چندلایه ضخیم سیلندر را ارائه شده است.

کلمات کلیدی : کامپوزیت پایه پلیمری (PMCS) – خزش – الاستیسه، تحلیل مدل سازی – استحکام.

مقدمه:

سیلندر تو خالی و یا سیلندر با عناصری ساختاری معمول در بسیاری از برنامه های کاربردی از جمله لوله های آب، سیستم لوله کشی و سفت درایو استفاده می شود. تلاش برای بهبود تولید نفت امکان استفاده از رایژر های شاخته شده از کامپوزیتهای زمینه پلیمری را در عملیات های نفتی در دور از ساحل در اکتشافهای در عمق پیش از کیلومتر به کار می روند.

تعداد صفحه:21

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,300 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com