×
خانه » ترجمه مقاله ISI » دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها
19 جولای 2016

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

عنوان : A challenge of integrating technology foresight and assessment in industrial strategy development and policymaking

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

A challenge of integrating technology foresight and assessment in industrial strategy development and policymaking
Akio Kameokaa,b,*, Yoshiko Yokoob, Terutaka Kuwaharab
aJapan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Tatsunokuchi, Ishikawa 923-1292, Japan
bNational Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), 1-3-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0013, Japan
Received 14 August 2002; received in revised form 27 November 2002; accepted 2 December 2002
Abstract
Appropriate demand articulation of emerging technologies to social needs are vital to the economic
and social productivity, and it is essential to grasp the future trends of social needs and technology
advancement to promote the strategic technology policy. Japan embarked on technology foresight in
the early 1970s and has since been conducting a regular Delphi survey approximately every 5 years.
To explore a new intelligent methodology for integrating technological seeds and social needs by
articulating future demands, this paper reviews the following two cases: the Delphi-scenario writing
(DSW) method, which is applied in 1977 for the home/office small facsimile, and the method of
general assessment applied in 1972 for informationalization, which focused on the rapidly advancing
information society, with a matrix scoring and policy-simulation method. Those new approaches were
proved to be a powerful methodology to integrate the technology forecasting and assessment for
comprehensive understanding of the emerging technologies and their social impacts in the form of
integrated technology road mapping, which supports the integrated strategic planning methodology for
enhancing the future innovation system.
D 2002 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Delphi-scenario writing method; General assessment method; Demand articulation; Informationalization
0040-1625/$ – see front matter D 2002 Elsevier Inc. All rights reserved.
doi:10.1016/S0040-1625(02)00397-9
* Corresponding author. Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Tatsunokuchi,
Ishikawa 923-1292, Japan.
E-mail addresses: kameoka@jaist.ac.jp (A. Kameoka), yokoo@nistep.go.jp (Y. Yokoo),
kuwahara@nistep.go.jp (T. Kuwahara).
URLs: http://www.jaist.ac.jp, http://www.nistep.go.jp.
Technological Forecasting & Social Change
71 (2004) 579–598
1. Introduction
Appropriate demand articulations1 of emerging technologies to social needs are vital to
economic and social productivity, which seeks the continuous improvement in the progress of
humanity [1]. In December 1995, The Science and Technology Basic Law of Japan was
enacted, and, in 2001, the Second Science and Technology Basic Plan was approved by the
Cabinet, whereby the government adopted a clear political stance of setting priorities on
science and technology under the new science and technology administrative structure
composed of the Council for Science and Technology Policy (CSTP), Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), and other ministries. For these organizations,
it is essential to grasp the future trends of social needs and the technology to promote
the strategic technology development and economic policy formulation.

تعداد صفحه : 20

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

 

چکیده:

بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی, اقتصادی و بهره وری اجتماعی حیاتب هستند. ضروری است که برای درک این روند در آینده از نیازهای اجتماعی و پیشرفت فناوری برای ترویج سیاست های فناوری اقدام نمود.ژاپن بحث درباره آینده نگری در آغاز سال1970 شروع کرد و از آن زمان به انجام یک نظرسنجی به طور منظم با فن دلفی در حود هر5 سال یک بار اقدام نمود. برای بررسی یک روش هوشمند جدید برای یکپارچه سازی نیازهای اجتماعی و تکنولوژی,این مقاله به بررسی دو مورد زیر پرداخته است. نوشتن فن دلفی براساس روشDSWکه درسال1977 آماده شد و روش ارزیابی کلی که درسال1972 برای پردازش اطلاعاتی که به سرعت در حال پیشرفت بود انجام گردید. جامعه اطلاعاتی یک روش را شبیه سازی نمود. این روش جدید ثابت می کند که یک روش قدرتمند برای یکپارچه سازی پیش بینی و ارزیابی فناوری ها برای درک جامعی از فناوری های درحال ظهور و اثرات اجتماعی آن در قالب یک نقشه یکپارچه که به پشتیبانی یک برنامه ریزی استراتژیک یک پارچه استوار بود می باشد.

مقدمه:

بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی, اقتصادی و بهره وری اجتماعی حیاتی هستند که به دنبال بهبود مستمر در پیشرفت بشریت می باشد. در دسامبر 1995 قانون اساسی ژاپن برمبنای غلم و صنعت تصویب شد و در سال2001 طرح عمومی علم و صنعت برای بار دوم تصویب شد. به موجب آن دولت یک موضوع سیاسی روشن در تصویب علم و فناوری داشت و ملزم به ایجاد ساختار اداری جدید(MEXT) متشکل از شورای علوم و فناوری , وزارت آموزش و پرورش, وزارت فرهنگ,وزارت ورزش و سایر وزارتخانه ها بود برای این سازمانها درک نیازهای اجتماعی و فناوری بری پیشبرد توسعه فناوری های استراتژیک و اجرای سیاست های اقتصادی در آینده ضروری بود/

تعداد صفحه:28

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,300 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14