دانلود پایان نامه مظاهر أدب المقاومة فی شعر علی فودة

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : مظاهر أدب المقاومة فی شعر علی فودة

دانشگاه شیراز

كلیة الآداب و العلوم الانسانیة

 

رسالة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر قسم اللغة العربیة و آدابها بجامعه شیراز

 

مظاهر أدب المقاومة فی شعر علی فودة

الأستاذ المشرف:

الدکتور سید فضل الله میر قادری

السنة الدراسیّة

1393- 1392

ذو­القعدة 1435

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقاومت به معنای پایداری و دفاع از جان و زندگی و تن­ندادن به ذلت و خواری است،و ادبیات پایداری،ادبیاتی­است که با ستمگر مقابله­نموده و از حق ستمدیده دفاع­می­ کند،و از نزدیک مصیبت‌ها را در­می­یابد،و به‌طور آگاهانه مردم را به جهاد علیه هرگونه دشمنی دعوت­می­ نماید.یکی از گونه‌های ادبیات پایداری،شعر است که بیانگر ایمان گوینده آن به مردم و اعتماد به توانایی آنان در غلبه بر ستم واطمینان به پیروزی و آزادی­خواهی برای رهایی از چنگال استعمار و اشغال است. ندای شاعران پایداری در رویارویی بااستعمار و برانگیختن مردم نسبت به‌این رویارویی همواره استوار باقی­مانده و مسئله فلسطین از جایگاه مهمی نزد شاعران عرب برخوردار­بوده ­است.و شاعر شهید علی فوده نیز از نادر شاعرانی­است که در حوزه­ هنر شعر و شاعری و در جبهه­های جنگ به عنوان یک مبارز مبارزه­كرده و با جان­فشانی از وطن خود دفاع­کرده است.

این پژوهش به بررسی جلوه‎‌های ادبیات پایداری در شعر علی فوده شاعر شهید فلسطینی با روش وصفی – تحلیلی می ­پردازد که براساس این روش جلوه‌های ادبیات پایداری از سروده‌های شاعر استخراج شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­است.

این پژوهش پس از مطالعه دقیق اشعار علی فوده و تحلیل آن به این نتیجه­رسیده­است که شعر شاعر پیوند استواری با مردم فلسطینی­دارد و بخش عظیمی از اشعار خود را با شجاعت و فداکاری به رویارویی با محرومیت و ستم و دفاع از حقوق مردم فلسطین اختصاص­داده­است،اما از بارزترین جلوه‌های پایداری در شعرش،به تصویر کشیدن درد‌ و رنج پناهندگان فلسطینی در تبعیدگاه،آرمان فلسطین،امیدبه آینده و آزادی،دعوت به مقابله با ظلم و پایداری،غم غربت،سر‌فرو‌نیاوردن در برابر اشغالگران،دوری و آوارگی،اسیران فلسطینی در تبعیدگاه و زندان‌ها وبازداشت ها،شهادت و فداکاری،دعوت به آزادی،شناساندن چهره رژیم صهیونیستی است.و در بعضی از اشعارش برای بیان مقاصد خود از نماد استفاده­کرده و به زبان حیوانات نیز سخن­گفته­است.

واژگان کلیدی: پایداری،ادبیات پایداری،جلوه­های پایداری،شعر،علی  فوده

الملخص

المقاومة هى الصمود و الدفاع عن النفس و الحیاة و رفض الذلّ و الاستسلام،و أدب المقاومة هو الأدب الذی یواجه الظالم و یدافع عن صیحة المظلوم و یحسّ الكوارث من قریب و یدرك بأنّه یجب علیه أن یدعو الشعب إلى الجهاد ضدّ أی عدوٍّ بصورةٍ واعیةٍ،و من اشكال هذا الأدب فهو الشعر،و شعر المقاومة یعبر عن إیمان قائله بالشعب و الثقة بقدرته على اجتثاث الظلم و الیقین بالانتصار و طلب الحریة للوطن و تحریر الأمة من نیر الاستعمار و الاحتلال.و بقی نداء الشعراء المقاومة قویاً فی مواجهة الاستعمار و تحریک الجماهیر على مواجهته. شكلت قضیة فلسطین محورا مهما عند شعراء العرب،و یعد الشاعر الشهید علی فودة من أقلّ الشعراء الّذی قاتل بالكلمة و الرصاصة معا و دافع عن وطنه بالتضحیة بالنفس.

هذه الرسالة تبحث عن مظاهر أدب المقاومة فی شعر الشاعر الفلسطینی الشهید علی فودة،و تقوم على منهج التوصیفی – التحلیلی و وفقا على هذا المنهج، قامت الدراسة على استخراج مظاهر أدب المقاومة فی دیوان الشاعر ثم تحلیلها.

إن هذه الدراسة بعد قراءة عمیقة فی دیوان الشاعر الشهید علی فودة، وصلت إلى أنّ شعره یرتبط ارتباطا وثیقا بالانسان الفلسطینی،و قد خصص معظم اشعاره لمواجهة الحرمان و الظلم و الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطینی بالشجاعة و التضحیة بالنفس،و لكن من أبرز المظاهر فی دیوانه فهو: تجسید اللاجئین الفلسطینیین و معاناتهم فی المنفى، قضیة فلسطین، الأمل بالتحریر، الأمل بالمستقبل، الدعوة إلى الصمود و مكافحة الظلم، الحنین إلى الوطن، الاغتراب، عدم التنازل أمام المحتلین، التشرید و الإبعاد، الأسرى الفلسطینیون فی المنفى و السجون و المعتقلات، التضحیة و الاستشهاد، الدعوة إلى الحریة، كشف القناع عن وجه العدو الصهیونی،و فی بعض اشعاره استفاد من الرمز لبیان اغراضه و تكلم بلسان الحیوانات.

 

الكلمات الرئیسیة: المقاومة، أدب المقاومة، مظاهر المقاومة،الشعر، علی فودة

الفهرس

 

العنوان                                                                                        الصفحة

 

الفصل الأول: المباحث العامّة  

1-1- المقدمة 2

1-2 – اهمیة و ضرورة  البحث.. 6

1-3 – هدف البحث.. 6

1-4- الدراسات السابقة 7

1- 5- منهج البحث.. 10

1-6- اسئلة البحث.. 11

1-7- فرضیات البحث.. 11

1-8- صعوبات البحث.. 11

 

الفصل الثانی:أدب المقاومة و مظاهره

2-1- المقاومة لغة و اصطلاحا : 13

2-2-نشأة مفهوم المقاومة: 14

2-3- وعی المقاومة: 15

2-4- المقاومة ؛ الأمل و الرهان: 16

2-5- أدب المقاومة: 16

2-6- اهم میزات أدب المقاومة: 18

2-7- نشأة أدب المقاومة: 19

2-8- شعر المقاومة: 19

2-9- مفهوم شعر المقاومة: 21

العنوان                                                                                        الصفحة

 

2-10- نشأة شعر المقاومة وتطوره: 21

2-11- میزات شعر المقاومة:: 22

2-12- مظاهر أدب المقاومة 22

2-12-1-  الوطن. 23

2-12-2- قضیة فلسطین. 24

2-12-3-  الدعوة إلى الحریة 27

2-12-4-  الاستنكار و التمرد 28

2-12-5-  اللاجئون الفلسطینیون و معاناتهم فی المنفى. 29

2-12-6- المقاومة أمام العدوّ 30

2-12-7-  استدعاء الاماكن التاریخیة كالقدس. 30

2-12-8-  الاستشهاد و التضحیة 31

2-12-9- العیش فی المخیمات.. 32

2-12-10-  الاتّجاه القومی. 33

2-12-11-  الاتّجاه الوطنی. 34

2-12-12-  الأدب الشعبی. 34

2-12-13- كشف القناع عن وجه العدوّ الصهیونی. 35

2-12-14-  الأسرى الفلسطینیون فی المنفى و السجون و المعتقلات.. 36

2-12-15- الدعوة إلى الصمود و مكافحة الظلم 37

2-12-16- الانتفاضة 38

2-12-17-البقاء فی السجن. 39

2-12-18-  الدعوة للعمل و الجد و المثابرة 40

2-12-19-  ابناء الحجارة 40

2-12-20- ذكریات الماضی. 41

 

العنوان                                                                                        الصفحة

 

2-12-21- الأمل إلى المستقبل. 42

2-12-22- حلم العودة إلى الوطن. 42

2-12-23- عدم التنازل أمام المحتلین. 44

2-12-24-  التشرید و الإبعاد 44

2-12-25-  التحدی. 45

2-12-26-  البؤس و الحرمان. 46

2-12-27-  الأمل بالتحریر 46

2-12-28-  استدعاء الشخصیات التاریخیة الإسلامیة 47

2-12-29- الاستعانة من التّراث الدینی و الشخصیات الإسلامیة 48

2-12-30- الاغتراب.. 48

2-12-31-  التشبّث بالأرض و الصمود فیها 49

2-12-32- الطفل و دوره فی المقاومة 50

2-12-33- المرأة و دورها فی المقاومة 51

2-12-34- استخدام الرموز 52

 

الفصل الثالث: الشاعر الشهید علی فودة فی معترك الحیاة

3-1- ولادته 55

3-2- ملامح تجربته الشعریة 57

3-3-اعماله الشعریة و النثریة 57

3-4- اغراضه الشعریة 59

3-5- استشهاده 65

 

 

العنوان                                                                                        الصفحة

 

الفصل الرابع: مظاهر أدب المقاومة فی شعر الشاعر الشهید علی فودة

4-1- دعوة إلى الصمود و مكافحة الظلم 67

4-2- اللاجئون الفلسطینیون فی المنفى و معاناتهم 74

4-3- الاغتراب.. 78

4-4- الوطن. 81

4-4-1- حب الوطن 81

4-4-2- الحنین إلى الوطن 82

4-5-الأمل بالتحریر 85

4-6- استخدام الرموز 89

4-6-1- الرمز الاسطوری 89

4-6-2- رمز الحیوانات 90

4-6-2-1- الأفعی 90

4-6-2-2-الذئب 90

4-6-2-3- الحمام 91

4-6-2-4- التمساح 91

4-6- 2-5- الكلب 92

4-6-2-6- العنكبوت 92

4-6-3- رمز الألوان 93

4-6-3-1-اللون الأحمر 93

4-6-3-2- اللون الأزرق. 93

4-6-3-3- اللون الأخضر 94

4-6-3-4- اللون الأبیض.. 94

4-6-3-5- اللون الأسود 94

العنوان                                                                                        الصفحة

4-6-3-6- اللون الأصفر 95

4-6-4- الرمز الطبیعی 96

4-7- الأمل بالمستقبل. 97

4-8- قضیة فلسطین. 100

4-9- التضحیة و الاستشهاد 102

4-10- عدم التنازل أمام المحتلّین. 106

4-11- التشرید و الإبعاد 108

4-12- البقاء فی السجن. 109

4-13- المقاومة أمام العدو 112

4-14- الاتّجاه الوطنی. 113

4-15- الدعوة إلى الحریة 115

4-16- كشف القناع عن وجه العدو الصهیونی. 116

4-17- الاتّجاه القومی. 118

4-18- البؤس و الحرمان. 120

4-19- الأدب الشعبی. 122

4-20- استدعاء الشخصیات التاریخیة الإسلامیة 123

4-21- العیش فی المخیمات.. 124

4-22- المرأة و دورها فی المقاومة 125

4-23- التشبّث بالأرض و الصمود فیها 127

4-24- ذكریات الایام الماضیة 129

4-25- الأسرى الفلسطینیین فی المنفى و السجون و المعتقلات.. 130

4-26- الطفل و دوره فی المقاومة 132

4-27- الانتفاضة 133

4-28- الدعوة للعمل و الجد و المثابرة 134

العنوان                                                                                        الصفحة

 

4-29- حلم العودة إلى الوطن. 134

 

الفصل الخامس: نتائج البحث

النتائج 137

ملخص الرسالة باللغة الفارسیة 141

المصادر و المراجع 167

الملحقات 174

  • المقدمة

 

عمر الحرب و المقاومة یكاد أن یناهز و یقابل عمر الانسان على الأرض منذ زمن قابیل و هابیل و مادام واصل حتى الآن.

المقاومة حالة ابدیّة فی الانسان،و لیست حالة تاریخیة فقط،فالانسان فی مسافة الحیاة، یتحرك لیحقق احلامه و رغباته، لكنه یصطدم بالعوائق، فیقاوم هذه العوائق لیحقق الأفضل، لكنّه قد یستسلم، فیتحوّل إلى برغى فی آلة الحیاة لا یقدّم و لا یؤخر (راجع، أبو إصبع، 2005م : 299).

المقاومة لا تنحصر و لا تحدد فی زمن، فهى حالة مستمرة فی الانسان یواجه ها دائماً،و هى من متطلباته. و هى لا حدّ لها و لا ترتبط بشخص واحدٍ و بشعب معین أو بأمةٍ بل هى عامةٌ، تشمل جمیع البشر.و المقاومة تتواجد فی كل مكان و لا تأخذ شكلاً واحداً،و هى تظهر فی الاشكال المختلفة، منها: الشعر، النثر، القصة ، الروایة و …

« أما المقاومة عند العرب فهى تعبیر عن إرادة الحیاة و الطموح فی تحقیق حضور و حرّ و مستقل و فاعل فهى لیست حالة وقتیة،و إنما هى مبدأ حیاتی أصیل فی عقل و وجدان الانسان العربی و هى مبدأ قائم على تعشّق الحریة و إثبات الحضور و الفاعلیة و ردّ العدوان و التعامل مع الآخر بإخاء و ندیة؛ و صور المقاومة فی التاریخ العربی و الثقافة العربیة ذات جذور عمیقة فی هذه الثقافة و لها اشكال من التعبیر كبیرة من شعر و نثر باجناسها الأدبیة المختلفة تعبّر كلها عن الاعتزاز بالأمة و استنهاض همتها و قوتها و تأكید وجودها و مكانتها فی الحیاة » ( حلوانی،  2005 م: 2).

المقاومة هى التی ترفع الوعی الفكری و العقلی و توقظ الشعب و تفتح اعینهم على الوقائع، و تشجع الشعب على الدفاع عن وطنهم و التضحیة فی سبیله حتى الانتصار على الاعداء. و هى تحفظ هویة الشعب و معتقداته أمام الاعداء.

« و هى إحدى وسائل الحیاة فی الدفاع عن نفسها،و اسلوبها فی حمایة ذاتها ضد كل عدوان یواجه ها، مهما إتخذ هذا العدوان من اشكال، و المقاومة فی الإطار البیولوجی، هى الحیاة ذاتها، بل هى اسلوبها فی حمایة ذاتها من العدم، و هى نشاط انسانی سامٍ،و مشروع فی الإطار الاجتماعی و السیاسی، عبّرت عنه كل دساتیر العالم، واقرّه میثاق الأمم المتحدة و شرعة حقوق الانسان،و میثاق جامعه الدول العربیة. و المقاومة، هى نشاط انسانی اجتماعی یعلو فوق كل اشكال الانشطة الانسانیة الإبداعیة، ستنهضها الطاقات البشریة الكامنة فی المجتمع، لتتخذ شكل القوّة الفاعلة و القادرة على حمایة المجتمع،و منظومة القیم التی یمثّلها،و هى بذلك تتلاقی مع الفن الذی هو أحد اشكال الذّات الانسانیة، فی اجتماعیتها، فی الدفاع عن نفسها،و هو وجهٌ من وجوه نشاطها الإبداعی » ( أبو إصبع، 2005م: 303 ).

لقد كانت المقاومة تعبیراً عن صمود الشعب و رفض لكل دعاوی العدوان.و حركة المقاومة حركة شعب بكامله و المقاومة التی لم تعرف الذلّ و الاستسلام فهى الحركة الخالدة لكفاح شعبٍ،و هى ذات جذور عمیقة و عبّرت عن وحدة الأمة و عن قوتها على تجاوز الأزمة و الحدود. فحركة الشعر لا یمكن أن تنفصل عن حركة المجتمع.

فأدب المقاومة «هو الذی یحثّ الناس على الحرب و النجاة ممن یحاولون فرض السیطرة علیهم بالاكراه.و الجید منه لا یعنیه رسم سبل النجاة أو الحرب بل یكتفی بالرصد و الإیحاه الفنی» و هذا قد بدا بالتداول للدلالة أو الإشارة إلى مجموعة الاشعار الواردة من الأرض المحتلة بفلسطین من محمود درویش و سمیح القاسم و غیرهما ( السید نجم، 2009 م:7 ).

فهذا الأدب یعالج المصائب و الكوارث و یدعو إلى الثورة و الوعی و الیقظة و یزرع فی القلوب حبّات الأمل فی الحریة و النجاة من الذلّ و الهیمنة .

ویرى شكری« أن لأدب المقاومة وجه الانسانی العام الذی لا یندرج فی تصویره للصراع البشری تحت أیة أطر قومیة أو قوالب اجتماعیة.و یذهب إلى أن الجانب الإیجابی إلهام فی هذا اللون من الوان الأدب هو أنه من عوامل التجمع لا من عوامل التفرقة.» و حین یكتب شكری عن ابعاد أدب المقاومة یكتب عن ابعاد ثلاثة « هى البعد الاجتماعی و البعد القومى إنه یرى أن أدب المقاومة لا یقتصر على الأدب الشعبی أو الأدب الوطنی، لأن المقاومة أرحب من أن تحضر فی هذه الدائرة المغلقة أو تلك » ( أبو إصبع، 2005 م: 81 ).

من اشكال أدب المقاومة فهو الشعر،و شعر المقاومة یعبّر عن إیمان قائله بالشعب و الثقة بقدرته على اجتثاث الظلم و الیقین بالانتصار و طلب الحریة للوطن و تحریر الأمة من نیر الاستعمار و الاحتلال، و هو یدفع بتكریم الشهادة و اهمیة التضحیات التی قدمها الشهداء.

«لا شك إنّ شعر المقاومة یُعدّ نوعاً من التصدی لكل اشكال الاستعمار و الاستبداد؛ كما لا یخفی أنّ شعر شعراء المقاومة ینمّ عن مشاعرهم القلبیة من حبّ و غضب و حرمان؛و الشاعر المقاوم یجمع بین مصیره و مصیر أمته و یتحمل السجن و الاضطهاد لیقوم فی وجه اعداء شعبه و ینفضّ عن أمته غبار التخلف و العذاب و التوتر؛ فإنّه یرید الحریة و الاستقلال لشعبه و یرفض الاحتلال و یعتزّ بوطنه و یحنّ إلیه و یعبّر عن رفضه للواقع المریر الذی یعانیه الشعب داعیاً إلى النضال من أجل العدل و الاستقرار»(رستم پور،فرهنگ نیا، 2011 م: 2 ).

إنّ شعر المقاومة و التحرر الوطنی فكانت الأقدر تعبیراً عن الالتزام القومی و الأعمق تاثیراً فی الساحة الشعبیة.و بقى نداء الشعراء المقاومة قویاً فی مواجهة الاستعمار و تحریک الجماهیر على مواجهته.و شعر المقاومة حافل بالأزمات و القمع و الاضطهاد و الاحتلال،و قد استمرّ و تصاعد مع دخول القضیة الفلسطینیة.

الشعر الجید یبقى على ضمیر الأمة و الشاعر المقاوم علیه أن یكون داعیاً إلى التحرر،و الاستقلال،و یكون مسؤولاً،و ملتزماً بقضایا مجتمعه.و شعراء المقاومة یواجهون الظلم و الاحتلال الصهیونی المسیطر على أرض فلسطین المحتلة .

فكما أن للجندی دوراً فی المعركة، كذلك لكل انسان دورٌ فی المعركة أیضاً. فالعامل له دورٌ و المثقّف له دورٌ و كل صاحب مهنةٍ له دورٌ فی المعركة،و لكل منهم السلاح المناسب فی مواجهة العدو. فإن فی أرض فلسطین شعرا ء یقاومون بالشعر و یقاتلون بشعرهم و یتّحدون العدو به.و الشاعر الفلسطینی یدرك دوره فی معركة مع العدو فی مواجهة التحدیات التی یواجهه الفلسطین فی معركته هذه أیضا.

و لا شك فی أن الأمم الحیة حین تتعرض إلى خطر خارجی تهب للدفاع عن كیانها،و عن هویتها بالسیف احیاناً و بالقلم احیاناً أخرى.

شكلت فلسطین محوراً مهماً من محاور القصیدة العربیة الحدیثة.و برزت القضیة الفلسطینیة كقضیة ذات ابعاد مختلفة اقلیمیاً و عربیاً و دولیاً،و أیضاً ذات مستویات مختلفة ثقافیاً،و سیاسیاً،و اجتماعیاً،و اقتصادیاً،و نضالیاً.و تأثّر الشعر الفلسطینی بعدد من هذه العوامل.

شعراء المقاومة هم الذین اختصوا شعرهم بقضیة فلسطین و كتبوا قصائدهم أو بعضها بالشعر الحرّ و تحدّثوا عن سیاسة الاستعمار و إطماع الیهود فی البلاد،و الهجرة الیهودیة إلى فلسطین،و جعلوا المقاومة عنوان وجودهم،و منبع رسالتهم.

 

اجیال من هذه الشعراء و المبدعین الشهداء و الكتاب الذین سخروا إبداعهم للقضیة الفلسطینة، داخل الأرض المحتلة و خارجها، فمن الجیل الأول ظهر إبراهیم طوقان، عبدالرحیم محمود، غسان كنفانی، علی فودة و … و من الجیل الثانی برزت فدوى طوقان، محمود دوریش، سمیح القاسم، عز الدین المناصرة، سلمى الخضراء الجیوسی، معین بسیسو و …

و یعدّ الشاعر الشهید علی فودة من أحد الشعراء الفلسطینین الذین جعلوا من الكلمة منبراً للحریة و هو من أقلّ الشعراء، الذی دافع عن وطنه بتضحیة بالنفس و نال إلى درجة الشهادة.

الشاعر المقاتل عكس فی نصوصه الشعریّة بعداً مقاوماً، فإنه یتغنى بكون وطنه یسكن فی سویداء قلبه، إیمانه قویاً فروحه یستجیب لنداء شعبه.و یعمد إلى خلق روح المقاومة فی النفوس و بالصمود أمام العدو.

الشهید البطل علی فودة كرس حیاته دفاعاً عن قضایا شعبه و وطنه، متحدیا كافة اشكال القهر و الاحتلال، مناضلاً من أجل الحریة و القیم الانسانیة، فطبعت شخصیته بطابع الثورة و التمرد على الظلم و الطغیان،كان رافضا الظلم برؤیة انسانیة أممیة مناضلاً من أجل العدالة المساواة متأثراً بالفكر الاشتراكی، یرتبط شعره ارتباطاً وثیقاً بالانسان الفلسطینی و موقفه موقف الرفض المطلق،و الاستعداد الدائم أن یقف و لو وحیداً.و ظلّ شعبیاً حتى لحظة استشهاده.

هو من أحد شعراء المقاومة الفلسطینیة فی المنفى و قد اتّجه بشعره إلى مجتمعه و شعبه و هو ملتزم بقضایا مجتمعه و قد خصص معظم اشعاره  لمواجهة الحرمان و الظلم و الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطینی بالشجاعة و التضحیة بالنفس.

تبیّن مما سبق أن هذه الرسالة تقصد مظاهر أدب المقاومة نحو: طلب الحریة،و الأمل بالمستقبل،و كفاح المستعمر،و الالتزام القومی،و الدعوة إلى الصمود و مكافحة الظلم،و التضحیة،و ابناء الحجارة،و بلاد الماضی المجید،و الدعوة إلى الاتحاد،و كشف القناع عن وجه العدوّ الصهیونی ،و … فی مجموعة من الاشعار لهذا الشاعر الشهید”علی فودة” كی تفضح من خلالها وجه الاستعمار.

فهذه الرسالة نهجت منهجها على النظام التالی:

الفصل الأول: یتناول المباحث العامّة و هو یشتمل على بیان المسألة، ضرورة البحث و اهمیتها، هدف البحث، منهج البحث، الدراسات السابقة للبحث، اسئلة البحث، فرضیات البحث، مراحل البحث،و النتیجة.

الفصل الثانی: یتناول المقاومة، أدب المقاومة، مظاهر أدب المقاومة.

الفصل الثالث: یدرسُ حیاة الشاعر الشهید علی فودة فی معترك الحیاة.

الفصل الرابع: هو الفصل الرئیسی للبحث و یتناول مظاهر أدب المقاومة فی شعر شهید علی فودة.

الفصل الخامس: هو نتیجة البحث.

تعداد صفحه : 199

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com