×
خانه » فنی و مهندسی » مهندسی صنایع » پایان نامه برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی
17 ژوئن 2016

پایان نامه برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

گرایش :صنایع 

عنوان :  برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

 اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر علی تاجدین

استاد مشاور:

دکتر جواد رضائیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:  مقدمه و کلیات………….…………………..…………..1

 1-1 مقدمه……………..…………...…………………… 2

 2-1 مفروضات ……………..………………………………..………. 3

 3-1 هدف از اجرا…………………………….…………….. 3

4-1  توجیح ضرورت انجام طرح……………………….……… 4

5-1  روش پژوهش و روش های اجرایی  آن…………………… 4

6-1   آرایش کلی تحقیق………………………………………… 5

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق………….…………………..…………………6

1-2 مقدمه……………………….………………………………………… 7

2-2  تعریف علم تحقیق در عملیات……………..……………………… 8

2-3  تعریف برنامه ریزی خطی….9……………………..

2-4  زمان بندی………………………….10………………..      

5-2   برنامه ریزی در محیط تولید……………………………………. 11

2      5-1  کاربرد های برنامه ریزی تولید 12…………………..

          25-2 اقسام برنامه ریزی تولید………………………13

                 25-2-1برنامه ریزی بلند مدت13………………………

                 25-2-2 برنامه ریزی میان مدت14………………

                 25-2-3- برنامه ریزی کوتاه مدت15………………

26  برنامه ریزی مواد مورد نیاز15……………………

27  برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز16………………………

2-8  تولید بهنگام16……………………………………………

29  برنامه ریزی تولید ادغامی17……………………

         29-1 اهداف برنامه ریزی تولید ادغامی18……………………………

         29-2  نقش برنامه ریزی ادغامی در زنجیره تامین20…………………………..

2    93  پاسخ­گویی به تغییرپذیری قابل پیش ­بینی در زنجیره تامین20………

         294  برنامه ریزی ادغامی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی24…

         2-9-5  استراتژی های برنامه ریزی تولید ادغامی برای ارضای تقاضا25…………..

         2-9-6  فرایند برنامه ریزی تولید ادغامی26.…………….

2-10 منطق فازی28………….….……………………

2-11 ویژگی های مدل های تعیین اندازه اندازه انباشته31……….……..………

2      -11-1  افق برنامه ریزی 31……..……………………….

2      -11-2 راه اندازی  32……..……………………………….

2      -11-3  سطح تولید 32……..………………………………….………..

2      -11-4 تعداد محصول نهایی 33……..……..………..

2      -11-5 تقاضا 34……..……………………………………………..

2      -11-6  ظرفیت 35……..…………………..………..

2      -11-7  کمبود 36……..…………………….………..

2      -11-8  محدودیت موجودی 36……..……………………..………..

2      -11-9  انبار 37……..……………………………..………..

2      -11-10  زمان تحویل 37……..……………………..

2-12  مروری بر تحقیقات پیشین38………………………………

فصل سوم:  مدل پیشنهادی و الگوریتم حل آن……………………………………46

3-1  مقدمه 47………………………………………………………………………………

3-2  تعریف مسله 47………………………………………..……………

3-3  مفروضات 49…………………………………………………………………….

3-4  علایم 49…………………………………………………….……….

3-5  مدل پیشنهادی 51………………………………………………..……….

3-6  الگوریتم حل 52……………………………………………….

فصل چهارم:  محاسبات و تحلیل نتایج………………………………………..61

 1-4 مقدمه62…………………………………………….……….

 2-4 مثال عددی 62…………………………………………………………..…

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………77

 1-5 مقدمه78………………………………………………………………………….

 2-5  خلاصه فصول78…………………………………………………………

 3-5 نتایج79……………………………………………………………….……….

4-5   ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79……………………………….……

منابع و مراجع ………………………………………81

پیوست ……………………………………………………………………89

Abstract ……………………………….91

چکیده

   برنامه‌ریزی تولید در واقع تخصیص و تعیین ترتیب اولویت‌های انجام كارها به صورت بهینه می‌باشد واضح است كه برای یک واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره‌وری اهمیت زیادی دارد بنابراین تنظیم فعالیت­ها در برنامه به منظور حداقل كردن هزینه و افزایش بهره‌وری ضرورت دارد. در نظرگیری تقاضا به صورت متغیر تصادفی نتایج برنامه ­ریزی را به واقعیت نزدیک می­كند. در حالتی كه مقدار تقاضا متغیر تصادفی باشد مسئله بسیار پیچیده می­ شود. در این تحقیق با ارائه یک مدل تعیین اندازه انباشته با ظرفیت محدود [1](CLSP) برای محیط­های احتمالی اندازه انباشته بهینه بدست می ­آید تا مجموع کل هزینه­ها بهینه گردد. محصول مورد نظر در طول افق زمان­بندی متناهی و طی چند دوره تولید می­ شود که در پایان هر دوره مقداری از آن باید تولید و به مشتریان و بازار عرضه شود. با توجه به شرایط دنیای واقعی و عدم توانایی در تعیین میزان تقاضا به طور دقیق، میزان تقاضا بصورت احتمالی مورد بررسی قرار می­گیرد و در هر دوره تقاضا مستقل از دوره­ های دیگر از یک توزیع احتمال پیروی می­ کنند. برای حل مدل تعیین اندازه انباشته بهینه با ظرفیت محدود از ترکیب دو الگوریتم حل pdla و کوتاهترین مسیر استفاده شده است که نتایج بدست آمده کارایی این ترکیب را برای حل مسله CLSP نشان می­دهد.

واژگان کلیدی: برنامه ­ریزی تولید ، تقاضای احتمالی، مسئله اندازه انباشته با ظرفیت محدود

1-1- مقدمه

   برنامه‌ریزی تولید در واقع زمان­بندی و تعیین ترتیب اولویت‌های انجام كارها به صورت بهینه می‌باشد واضح است كه برای یک واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره‌وری اهمیت زیادی دارد بنابراین نوبت‌بندی در برنامه به منظور حداقل كردن هزینه و افزایش بهره‌وری ضرورت دارد. بدلیل استفاده از بر نامه­ریزی تولید با تقاضای احتمالی در سیستم­های تولید مطابق سفارش مشتری و سیستم­های مونتاژ مطابق سفارش، اهمیت این نوع برنامه ­ریزی افزایش یافته است. در نظرگیری تقاضا به صورت متغیر تصادفی نتایج برنامه ­ریزی را به واقعیت نزدیک می­كند. در حالتی كه مقدار تقاضا متغیر تصادفی باشد مسئله بسیار پیچیده می­ شود . داشتن یک برنامه زمان­بندی تولید مناسب، تاثیر زیادی بر افزایش كارائی و دسترسی به اهداف سازمان دارد. مدل زمان­بندی تولید در هر یک از سازمان‌های تولیدی با توجه به اهداف و اولویت‏های دسترسی به هر یک از آن‌ ها متفاوت است. بنابراین برای تعیین مدل زمان­بندی مناسب در سازمان ابتدا باید اهداف، اولویت و محدودیت منابع مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به آن­که در محیط واقعی با مسائل پویا و غیرقطعی مواجه هستیم. لذا ضرورت دارد در  یک مدل ریاضی یکپارچه و با بهره گرفتن از مفاهیم احتمالی به تشریح مسله زمان­بندی تولید بپردازیم. 

این تحقیق برای دستیابی به یک مدل ریاضی زمان­بندی تولید  و ارائه یک الگوریتم حل و تلاش در بهبود جواب نهایی می­باشد

 

1-2- مفروضات:

   ورودی­ های مدل شامل ورودی­ ها با مقادیر قطعی و ورودی­ ها با مقادیر احتمالی می­باشد در این مدل فرض خواهد شد تقاضا  به صورت احتمالی بیان می­ شود و سایر پارامترهای مدل به صورت قطعی در نظر گرفته می­ شود.

در این مسئله افق برنامه ­ریزی در H دوره زمانی تشکیل شده است و تقاضا در هر دوره غیرمنفی و مستقل از دیگر دوره­ها و بصورت احتمالی با تابع چگالی مشخص می­باشد. هزینه نگه­داری ( ht ) و هزینه کمبود ( πt ) در پایان هر دوره محاسبه می­شوند. در این مسئله نسبت هزینه کمبود به نگه­داری را برابر P در نظر می گیریم.هزینه راه اندازی ( At ) در هر دوره تولیدی محاسبه می­ شود و هزینه راه اندازی در دوره­ای محاسبه می­ شود که انباشته در آن دوره وارد می­ شود.در دوره زمان­بندی هیچ نوع تخفیفی وجود نخواهد داشت و همچنین قبل از دوره اول هیچ انباشته­ای تولید نخواهد شد واولین انباشته تولیدی در دوره اول وارد سیستم می­ شود.

1-3- هدف از اجراء :

   هدف، زمان­بندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت‏ها است. این تحقیق با هدف دستیابی به یک مدل ریاضی جهت برنامه ­ریزی محصول مورد نظر شروع شده است و در ادامه با بهره گرفتن از الگوریتم­های  PDLA و کوتاهترین مسیر و با تطبیق دادن مدل با دنیای واقعی اقدام به حل آن می­کنیم .

1- 4- توجیه ضرورت انجام طرح :

   ضرورت برنامه ­ریزی بر كسی پوشیده نیست و بطور خاص موضوع برنامه ­ریزی در فرایند تولید گاه دارای چنان مزایایی است كه در صورت عدم وجود، سازمان های تولیدی را از مسیر سالم رشد و ادامه حیات در محیط رقابتی منحرف می­سازد. در صورت پیاده­سازی موفق یک سیستم مدیریت تولید جامع، شركتها می­توانند از مزایای زیر برخوردار گردند. پیاده­سازی کامل و موفق سیستم های رایج مدیریت تولید و مواد از قبیل برنامه­ریزی احتیاجات مواد, تئوری محدودیت­ها، ،تولید درست به موقع در دنیای واقعی بدلیل فراگیری الزامات اجرایی آن در اغلب زیربخش­های سیستم تولیدی که منجر به پیچیدگی عملی آنها شده، در اغلب کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم­های تولید نیمه سنتی می­باشد، کاری زمانبر و طولانی مدت خواهد بود بر همین اساس با ارائه مدل ریاضی و تطبیق آن با دنیای واقعی سعی در بهبود تصمیمات مدیریتی در این زمینه داشته­ایم.

و همچنین با  توجه به کاستی­های الگوریتم حل  PDLAدر مواقعی که مدل دارای محدودیت می­باشد سعی بر آن شدیم که بر این کاستی پوشش دهیم.

1-5- روش پژوهش و روش های اجرائی:

   روش پژوهش مبتنی بر روش تجربی است به این مفهوم که اطلاعات واقعی از شرایط با پارامترهای مدل مورد دسترس قرار می­گیرد و مدل توسعه داده شده، با اطلاعات واقعی مورد ارزیابی قرار می­گیرد بطوری که بعد از جمع­آوری اطلاعات مدل ریاضی آن در شرایط عدم اطمینان ارائه می­ شود و سپس از این مدل برای حل یک مسله در دنیای واقعی استفاده می­ شود.

1-6- آرایش کلی تحقیق:

   در ادامه و در فصل دوم مفاهیمی از قبیل برنامه ­ریزی­های بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت و ادبیات موضوعی در رابطه با این پروژه مطرح می­ شود و گذری هم بر تحقیقات انجام شده در این زمینه می­کنیم و در فصل سوم به تشریح مساله و مدل پیشنهادی پرداخته  و برخی از ویژگی­های مدل را بررسی می­کنیم و برای حل آن از ترکیب دو الگوریتم حل، اقدام به پیدا کردن جواب می­کنیم .  در فصل چهارم پس از بیان نحوه ساخته شدن مدل با ارائه مثال و محاسبات آن به تشریح الگوریتم حل و بررسی نتایج می­پردازیم و  در نهایت در فصل پنجم به ارائه یک سری پیشنهادات جهت تحقیقات آینده تحقیق خود را به پایان می­رسانیم.

تعداد صفحه : 120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر14