×
خانه » علوم پایه » زمین شناسی » پایان نامه مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارک
17 نوامبر 2018

پایان نامه مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه زمین شناسی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی زمین شناسی گرایش اقتصادی

مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارک (ایران مرکزی)

 

شهریور ماه 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

منطقه معدنی انارک یکی از بهترین نمونه های کانی سازی در محل تقاطع خطواره های مهم بزرگ مقیاس است. این خطواره ها عبارتنداز گسل بزرگ کویر- درونه با امتداد شمال شرق- جنوب غرب و کمربند ماگمایی ارومیه دختر با روند شمال غرب- جنوب شرق.

کانسار نیکل، کبالت، آرسنیک‌و مس گود مراد در زون ایران‌مرکزی در فاصله 20 کیلومتری شمال غرب انارک قرار دارد، علاوه بر این کانسار چندین کانسار و نشانه معدنی دیگر از عناصر نیکل، کبالت و مس در این منطقه وجود دارد که از مهمترین آنها می­توان به تالمسی، مسکنی، گود مراد و سبرز اشاره کرد.

گسل گود مراد با روندی تقریبا شرقی- غربی با شیبی حدود 56 درجه به سمت جنوب کنترل کننده کانه زایی است که منطقه کانه زائی طولی حدود 250متر در امتداد این گسل و احتمالا تا عمق 100 متری کانه زایی ادامه دارد.

قدیمی ترین سنگهای موجود در منطقه شیست‌های چاه گربه به سن پروتروزوئیک بالائی هستندکه شامل شیست های سیلیسی، ترمولیت اکتینولیت شیست، کوارتز مسکویت کلریت شیست هستند و از دیگر سنگهای این منطقه به سرپانتینیت، پریدوتیت، لرزولیت، متابازیت، لیستونیت، دولومیت، مرمر و کنگلومرا می توان اشاره کرد، که سنگ درونگیر ماده معدنی شیست‌های برشی شده و متابازیت‌ها است. کانه زائی به صورت آرسنیدهای نیکل، کبالت و کانه های مس است که در مرحله اول کانه های نیکلین، راملزبرگیت، کبالتیت و در مرحله بعدی پیریت، آنابرژیت، مائوچریت و در مرحله آخر آزوریت، مالاکیت و اکسید‌های آهن و… تشکیل شده اند.

مطالعات ژئوشیمیایی در این کانسار نشان دهنده همبستگی بالایی از عناصر نیکل،کبالت و آرسنیک است، که می ­تواند دلیلی بر منشاء و سازوکار مشترک در حمل این عناصر باشد. منشاء این عناصر از سنگ های اولترامافیک منطقه و حمل بیشتر به صورت کمپلکس های کربناته، آرسنیدی و سولفیدی است.

با مطالعه مقاطع دوبر صیقل کانسار گود مراد، سیالات درگیر از دمای همگن شدن و شوری نسبتاً پائینی برخوردارند که این نشان دهنده عدم دخالت سیستم های آتشفشانی در تشکیل این کانسار و یا دور بودن از سیستم های آتشفشانی است. چگالی سیالات درگیر در محدوده‌ 1 – 9/0 قرار می­گیرد و با توجه به شوری و دمای همگن شدن سیالات درگیر پیشنهاد می شود آبهای حوضه ای و جوی نقش مهمتری در حمل، تمرکز و نهشت عناصر این کانسار ایفا می کنند.

با توجه به محدوده دمایی تشکیل این کانسار و مطالعات ژئوشیمیایی و کانه نگاری می توان نتیجه گرفت که از نوع پنج عنصری و همچنین اپی ترمال دما پایین  و کانه زایی فقط در یک فاز انجام گرفته است.

کلمات کلیدی : نیکل، کبالت، ژئوشیمی، سیالات درگیر، گود مراد، انارک.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

                                                                                                                                                                                                                                         

 فصل اول: کلیات

  • مقدمه 1
  • اهداف پژوهش 2
  • موقعیت جغرافیائی و راه های ارتباطی منطقه 3
  • شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه 4
  • توان معدنی منطقه انارک………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                 5
  • روش­های مطالعه………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                          7
  • پیشینۀ تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                            7

فصل دوم: زمین شناسی                                 

2-1- موقعیت زمین ساختی ایران در کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2- موقعیت میکروپلیت ایران مرکزی در تقسیمات زمین شناسی ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-3- خرد قاره شرق ایران مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-1- تکتونیک خرد قاره شرق ایران مرکزی………………………………………………………………………………………………. 15

2-4- زمین شناسی عمومی انارک………………………………………………………………………………………………. 18

2-4-1- زیر زون انارک – خور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-4-2- ساختارهای زمین ساختی منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

‌‌‌2 – 4- 2 -1- چین های منطقه انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2 – 4- 2- 2- گسل های منطقه انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

‌2 – 5 – چینه شناسی انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

 

 

‌‌‌‌‌‌عنوان                                                                                                                                       صفحه

 

2-5- 1- سنگ های افیولیتی انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2 – 5- 2- ‌مجموعه های دگرگونی انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

‌‌‌‌‌‌‌2 – 5– 2- 1- مجموعه دگرگونی های چاه گربه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2 – 5 – 2 – 2- واحد مرمر لاک (لاخ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

‌‌‌‌‌‌2 – 5 – 2 – 3- واحد پتیار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2– 5 – 2 – 4- واحد مرغاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2‌‌‌‌‌‌ – 5 – 3- سنگ های رسوبی دگرگون نشده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2- 6 زمین شناسی محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-7- تکتونیک و کنترل کننده­ های ساختاری کانه­زایی در منطقه گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

فصل سوم: سنگ نگاری و کانه نگاری

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

3- 2- افیولیت انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-3- مجموعه های دگرگونی انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-4-‌ بررسی های صحرایی و پتروگرافی منطقه گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3- 4- 1- پتروگرافی سنگ های مافیک والترامافیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3- 4- 2- پتروگرافی سنگ های دگرگونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3- 4- 3- پتروگرافی لیستونیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3 – 5- کانه نگاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

فصل چهارم: ژئوشیمی

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 49

4-2- ‌ نمونه برداری‌ و تجزیه ژئوشیمیایی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

4-3- مطالعات آماری تک متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

4-3-1- تخمین داده های سنسورد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-3-2- بررسی داده های پرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-3-3- مطالعات آماری پایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-3-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

4-3-3-2- تبدیل لگاریتمی یا توزیع لاگ نرمال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-3-4- ترسیم نقشه های ژئوشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-4- مطالعات آماری چند متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

4-4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

4- 4- 2- ضریب همبستگی عناصر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

4-4-2-1- بررسی ضریب همبستگی عناصر به روش پیرسون‌………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

4-4-3- تجزیه و تحلیل گروهی (آنالیز خوشه ای) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-4-4- رسم هاله های مرکب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-4-5- آنالیز فاکتوری و رسم هاله های مربوطه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

فصل پنجم : سیالات درگیر

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 63

5-2- نمونه­برداری و آماده ­سازی جهت مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

5-2-1- طریقه نمونه برداری از سنگ های مختلف………………………………………………………………………………………………. 65

5-2-2- آماده سازی و تهیه مقاطع نازک دوبر صیقل برای مطالعه سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66

5-3- طبقه بندی سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66

5-3-1- طبقه بندی ژنتیکی سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66

5-3-2- اندازه و مورفولوژی سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

5-3-3- طبقه ­بندی سیالات درگیر براساس فازهای درونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-4- آشنایی با مطالعات میکروسکوپی و میکروترمومتری سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-4-1- مطالعات میکروسکوپی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-4-2- مطالعات میکروترمومتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-5- مطالعات میکروسکوپی و میکروترمومتری در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

5-5-1- میکروترمومتری سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

5-6- تعیین چگالی سیال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

5-7- تعیین منشاء سیال کانه ساز……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

فصل ششم : نتیجه گیری

6-1- نقش محلول­های کربناته در دگرسانی سنگ­های اولترابازیک و رها شدن Co و Ni……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

6-2- مشخصات کانسارهای (رگه ­های) تیپ پنج عنصری Ag-Ni-Co-As±(Bi,U)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

6-2-1- ویژگی­های زمین­ شناسی کانسارهای تیپ پنج عنصری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

6-3- تیپ و ژنز کانسار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

6-4-نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

6-5-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

                       

شکل 1-1-  نقشه موقعیت و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

شکل 1-2- موقعیت منطقه از لحاظ زون بندی و وضعیت گسلش‌و خطواره­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

شکل1- 3 – نقشه منطقه بندی فلز زایی انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

شکل 2-1- موقعیت زمین ساختی ایران در کمربند کوهزائی آلپ- هیمالیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

شکل2-2- تقسیم بندی زونهای ساختاری ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

شکل 2- 3- تحرک میکرو پلیت ایران مرکزی از ژوراسیک تا به حال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

شکل 2-4 -‌ میزان جابجایی گسل ها در مرکز تا شرق ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

شکل2-5 – نقشه زمین شناسی انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

شکل 2-6- نقشه شمال گسل های شمال انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

شکل 2-7- جایگاه سامانه گسل درونه در شمال ایران مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

شکل2- 8- تصاویر پانوراما از منطقه معدنی گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

شکل 2-9- نقشه 5000/1 ساختارهای منطقه به همراه برش های عرضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

شکل 3-1- نقشه افیولیت های اصلی ایران و موقعیت افیولیت انارک در آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

شکل شکل 3-2- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

شکل 3 – 3- مقاطع میکروسکپی سرپانتینیت های منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 3 – 4-  مقاطع میکروسکپی شیست های ‌منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

شکل3- 5-  موقعیت کمربندهای افیولیتی ایران مرکزی 39……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

شکل 3-6- مدل ژنتیکی تشکیل و نهشت طلا در سنگ های لیستونیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

شکل 3- 7 تصویر رگه های آرسنیدی نیکل و کانه زایی در منطقه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

شکل 3-8- تصاویر ماکروسکپی و میکروسکپی از کانه زایی  ………………………………………………………………………………………………. 43

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 

شکل 3-9- تصاویر میکروسکپی از مقاطع صیقلی………………………………………………………………………………………………. 44

شکل 3-10- تبدیل کالکوسیت به دایژنیت………………………………………………………………………………………………. 46

شکل 3-11- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی نیکلین………………………………………………………………………………………………. 46

شکل 3-12- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی راملزیرگیت………………………………………………………………………………………………. 47

شکل 3-13- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی مائوچریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

شکل 3-14- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی آنابرژیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

شکل 3-15- تصویر SEM از مقطع صیقلی و تغییرات میزان عناصر در امتداد پروفیل مشخص شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

شکل 4-1- نقشه نقاط نمونه­برداری لیتوژئوشیمیایی در منطقه گود مرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

شکل4-2- هیستوگرام عناصر معرف برای نمونه­های منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

شکل 4- 3 – نقشه پراکندگی عناصر اصلی در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

شکل 4-4- ضریب همبستگی عناصر  (Ni, As, Co, Cu, Zn) در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

شکل 4-5- آنالیز خوشه ای عناصر معرف در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

شکل 4-6- نقشه پراکندگی هاله مرکب (Ni +Co +As ) در منطقه گودمراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

شکل 4-7-نقشه پراکندگی امتیاز فاکتوری 2 و 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

شکل 5-1– تصاویر میکروسکپی از میانبارهای سیال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

شکل 5-2- دیاگرام دما در برابر درصد وزنی NaCl……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

شکل 5-3- تعیین تیپ کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

شکل 5-4- چگالی میانبارهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

شکل 5-5- تعیین نوع سیال کانی ساز……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

شکل 5-6- نمودار فراوانی دمای همگن شدن سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

شکل 5-7- مدلی شماتیک برای نشان دادن تغییرات احتمالی سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

شکل 6-1- تصویر ETM با نسبت باندی 5 به 7 برای نمایش دگرسانی کربناته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

شکل 6-2- دگرسانی در اطراف رگه های معدنی در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

شکل 6-3- مکانیسم ژنتیکی فرضی برای رگه ­های پنج عنصری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                               صفحه         

                                                                                                                 

 

جدول 1- 1- گروه بندی زایشی کانسارها و رخدادهای منطقه فلززائی انارک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

جدول 2- 1- ماگماتیسم و کانه زایی های عمده در انارک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

جدول 3-1- کانی شناسی لیستونیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. جدول 3-2- جدول پاراژنتیکی کانیهای موجود در کانسار گود مراد انارک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

جدول 4-1- پارامترهای آماری داده ­های خام عناصر  در منطقه گود مراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-2- ضریب همبستگی عناصر در کانسار گود مراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

جدول 4-3- نتایج آنالیز فاکتوری بر روی نمونه­ های منطقه گود مراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 5-1- ویژگی­ها و راه های تشخیص سیالات درگیر اولیه و ثانویه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول 5-2- طبقه بندی سیالات درگیر براساس فازهای تشکیل دهنده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

جدول 5-3- ارتباط بین کاهش نقطه انجماد و درصد نمک طعام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول 5-4- اطلاعات مربوط به میانبارهای سیال در کانسار گود مراد انارک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. جدول 6-1- نقش دگرسانی در تحرک عناصر نیکل و کبالت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

جدول 6-2- مقایسه کانسارهای نوع پنج عنصری با کانسار گود مراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

1-1- مقدمه

ایران مرکزی یکی از واحدهای اصلی ساختاری است که به شکل مثلثی در مرکز ایران قرار دارد و بزرگ­ترین و         پیچیده ترین واحد به شمار می­آید. در این واحد، سنگ های پرکامبرین پسین تا کواترنر را می­توان مشاهده کرد. در این واحد فازهای مختلف کوهزائی، ماگماتیسم و دگرگونی رخ داده است. محدوه ایران مرکزی، از دیدگاه پژوهشگران آشنا به زمین شناسی ایران متفاوت است و برخی از زمین شناسان از جمله اشتوکلین، ایران مرکزی را از شمال به کوه های البرز، ازخاور به بلوک لوت و از جنوب باختری به زون سنندج- سیرجان محدود می­ کنند. منطقه فلززائی انارک، در بخش میانی ایران مرکزی قرار دارد. این منطقه از شمال به گسل درونه، از جنوب غربی به زون افیولیتی نائین- زوار و از جنوب به فرو افتادگی نائین- انارک محدود می شود و یکی از غنی ترین مناطق ایران از نظر تنوع کانی سازی بوده و دارای مرز بندی فلززائی خاصی است(قربانی، 1386). این منطقه، از قدیمی­ترین مناطق معدن کاری ایران بوده و                            معدن کاری جدید نیز به طور گسترده از همین منطقه آغاز شد.کانی سازی در منطقه انارک، چه از نظر نوع ماده معدنی چه از نظر خاستگاه، شکل و کانی سازی، بسیار متنوع است، به گونه ای که در منطقه انارک تاکنون کانی سازی آهن، مس، مولیبدن، آنتیموان، نیکل، کبالت، آرسنیک،سرب، روی، طلا، منگنز، کرومیت و استرانسیوم مشاهده شده است که دارای خاستگاه­های متفاوت مانند گرمابی، ماگمائی، رسوبی، دگرگونی و… می باشد. در سال 1354 در قالب پروژه های اکتشافی سازمان زمین شناسی کشور، پژوهش­های زمین­ شناسی و معدنی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، طی قراردادی توسط شرکت تکنواکسپورت از کشور شوروی سابق در اکثریت کانسارها و معادن متروکه ناحیه به انجام رسید. حاصل این مطالعات به صورت 14 جلد گزارش منتشر گردیده است که در گزارش شماره 8 این شرکت (1984) نتایج مطالعاتشان در کانسار گودمراد به طور مفصل ذکر شده است. در این مطالعه علاوه بر تهیه نقشه‌ای به مقیاس 20000/1 از کانسار گودمراد، زمین شناسی، تکتونیک، ژنز، مجموعه کانیایی، ژئوشیمی و ذخیره کانسار به طور مفصل بررسی شده است. مطالعات تکنواکسپورت بخصوص حفاری و مغزه­گیری از اعماق، در بیشتر معادن و کانسارها به دلیل مصادف شدن با جنبش های انقلاب اسلامی و عزیمت کارشناسان شوروی سابق، عموما ناتمام مانده و لذا نتایج به دست آمده و گزارش شده که بسیار ارزشمند می باشند در کل ناقص به نظر می رسد و به همین دلیل پیوسته در نتیجه گیری و پیشنهادها به ادامه اجرای عملیات ژئوفیزیک و حفاری توصیه شده است. براساس مطالعات انجام شده توسط شرکت تکنواکسپورت میزان ذخیره‌ کانسار گود مراد 455 هزار تن با عیار 5/1 درصد نیکل و کبالت ذکر شده است. مطالعات کارشناسان شوروی سابق در قالب تهیه نقشه های 20000/1 و 5000/1 بوده است. کانسار گودمراد از جمله کانسارهایی است که می­توان با اکتشاف و بهره برداری از ذخایر آن کمک کوچکی به روند روبه رشد اقتصاد پویای مملکت عزیزمان کرد.

 

1-2- اهداف پژوهش

این پژوهش تلاشی است جهت دستیابی به اهداف زیر

1- تعیین نحوه تشکیل کانسار و ژنز آن با بهره گرفتن از مطالعات ژئوشیمیائی و زمین شناسی.

2- تعیین هاله­های ژئوشیمیائی موجود در اطراف کانسار.

3- مقایسه این کانسار با الگوهای کانه زایی کلاسیک پنج عنصری.

4- شناخت کانه نگاری و متالوژنی کانسار.

‌ با توجه به این که نیکل و کبالت از جمله فلزات استراتژیک می باشند و کشور به آنها نیاز مبرمی دارد و این کانسار یکی از بزرگ­ترین ذخایر شناخته شده نیکل در کشور است لذا بررسی ژنز و ماهیت بوجود آمدن آن کمک شایانی را در اکتشافات بعدی این فلزات مهم در پی خواهد داشت همچنین در ادامه اکتشافات این کانسار می­توان نقاط مستعد دیگری را شناسایی

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

کاربر23